Sản phẩm hiện có

Hộp quà tặng 4 Lọ (gồm 160 gram kẹo)
150.000VNĐ
1 hộp quà 4 lọ
Nhiều vị lựa chọn
Màu sắc đa dạng
Không chất bảo quản
HSD lên tới 6 tháng
Xem chi tiết
Lọ thủy tinh 500g (gồm 120 gram kẹo)
130.000VNĐ
1 lọ
Nhiều vị lựa chọn
Màu sắc đa dạng
Không chất bảo quản
HSD lên tới 6 tháng
Xem chi tiết
Lọ thủy tinh 200g (gồm 40 gram kẹo)
30.000VNĐ
1 lọ
Nhiều vị lựa chọn
Màu sắc đa dạng
Không chất bảo quản
HSD lên tới 6 tháng
Xem chi tiết
Túi kẹo màu sắc (gồm 95 gram kẹo)
80.000VNĐ
1 túi
Nhiều vị lựa chọn
Màu sắc đa dạng
Không chất bảo quản
HSD lên tới 6 tháng
Xem chi tiết

Sản phẩm của chúng tôi có gì đặc Biệt

Đặc trưng kẹo của chúng tôi